Innoware

Пакетне рішення

IW Кадри та заробітна плата

Управління персоналом та розрахунком заробітної плати відповідно до українського законодавства в єдиному рішенні

Функціональність пакету:

Управління персоналом:


Облік робочого часу:


Зарплата:

IW Кадри та заробітна плата – це спеціальний пакет Business Central* для малого бізнесу.

Він забезпечує управління персоналом та розрахунком зарплати відповідно до українського законодавства. Представлена функціональність системи забезпечує ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, формування регламентованої та управлінської звітності.

Рішення дозволяє ефективно керувати роботою, пов’язаною із кадрами: централізувати всю кадрову інформацію, відслідковувати час і відвідуваність, оптимізувати процес прийому на роботу – контролювати відкриті вакансії та переглядати кандидатів із детальними відомостями по кожній особі, контролювати надання відпусток, лікарняних і відстежувати іншу відсутність, автоматично виконувати процес розрахунку зарплати та формувати регламентовану звітність за даними у системі.

Пакет «IW Кадри та заробітна плата» надає можливість вести облік взаєморозрахунків із робітниками, витрат на оплату праці. Усі процеси розрахунку з працівниками підприємства автоматизовані: від занесення даних щодо відпрацьованих годин до створення документів для виплати зарплати та формування звітів у державні органи. Система працює з усіма формами оплати праці, які використовуються у господарчих організаціях: оклад, погодинна та відрядна, а також їх різноманітні варіації.

Реалізована гнучка система підрахунку використання робочого часу дає можливість користування різними графіками роботи й вносити зміни до стандартного режиму роботи. Програмний комплекс успішно використовується в організаціях із великою кількістю робітників, оскільки усі основні документи для розрахунку зарплати мають засоби автоматичного заповнення та розрахунку. Функціональність пакету детальніше описано нижче.

*Business Central – скорочена назва ERP-cистеми Dynamics 365 Business Central від Microsoft

Опис функціональності

Організаційна структура

Пакет дозволяє централізувати усю кадрову інформацію. Ведення довідника посад та ієрархічної структури підрозділів дозволяє керувати важливою інформацією для кожного підрозділу, відслідковувати відкриті вакансії та кількість зайнятих ставок у підрозділі.

Штатний розклад

Забезпечує контроль прийому нових кандидатів на вільні посади, керування кількістю відкритих/закритих вакансій, керування змінами штатного розкладу зі збереженням усіх архівних версій. У штатному розкладі зберігається інформація про метод та суму нарахування зарплати співробітника, умови праці, графік роботи тощо. За допомогою налаштувань у системі існує можливість дозволити чи заборонити редагування параметрів штатної одиниці при прийомі на роботу. Функціональність передбачає можливість затвердження штатного розкладу відповідальними особами. У будь-який момент користувач може згенерувати друковану форму штатного розкладу або зберегти ці відомості як PDF-файл.

Інформація про співробітників

Пакет “Кадри та заробітна плата” передбачає зберігання не тільки особових даних співробітників, але й службову інформацію. Службова інформація у рішенні містить підрозділ, до якого належить співробітник, його посада та інша контактна інформація. Передбачено відслідковування руху персоналу на підприємстві, а саме прийом на роботу, призначення відпусток і відряджень, зміни посадових параметрів, будь-якої відсутності, його звільнення.

Також система дозволяє визначити наявність податкової соціальної пільги співробітника у всіх її варіаціях, ведення обліку додаткових нарахувань та утримань із зарплати працівника, позик, виконавчих листів та аліментів.

Модуль забезпечує ведення військового обліку у відповідності до законодавства України. В системі формуються усі необхідні відомості для передачі у військкомати.

Для аналізу кадрового складу підприємства системою передбачений звіт “Особова картка П-2”.

Облік робочого часу

Модуль дозволяє призначати будь-які графіки роботи співробітникам, включно із складними із вечірніми і нічними змінами, і в будь-який момент отримати інформацію за будь-який період про відпрацьований час кожним співробітником та іншу відсутність – прогули, відрядження та відпустки, відгули та лікарняні у зручному та наочному вигляді.

Робочі календарі

Дозволяє створення різноманітних робочих календарів, відповідно до правил роботи компанії – включати або не включати святкові дні, виходи на роботу в позаурочний час або вихідний день для однієї людини або групи людей.

Графіки роботи

Системою дозволені періодичні графіки з періодом від 1 до 31 дня. На кожен день може бути завданий інтервал робочого часу та обідня перерва. Таким чином, можливо створення складних графіків вигляду «доба через три» тощо. Загальна кількість графіків не обмежена.

Функціональність дозволяє призначити графіки окремому підрозділу або співробітнику та цілому підприємству.

Табельні накази

Модуль передбачає створення наказів для контролю обліку робочого часу – наказ про відпустку, відрядження, роботу у вихідний день, інші відсутності, лікарняні листи. Після обліку наказу вся історія зберігається у розрізі співробітника та періоду його відсутності.

Для кожного наказу існує можливість сформувати друковану форму на основі даних у заповненому документі.

Формування табелів

Функціональність дозволяє вести щомісячний облік часу з детальним відслідковуванням присутності та відсутності у розрізі часових активностей, що використовуються на підприємстві. Реалізовано можливість відслідковування відпрацьованих годин кожного співробітника із можливістю сортування за підрозділами. Система дозволяє ефективно та гнучко отримувати статистику для реєстрації і аналізу обліку робочого часу, а також для контролю присутності кожного співробітника.

Автоматичний розрахунок нарахувань та утримань

За допомогою пакету “Кадри та заробітна плата” можливо вести облік взаєморозрахунків із робітниками, витрат на оплату праці. Усі процеси розрахунку автоматизовані: від занесення даних щодо виконання норми робочого часу згідно з графіком до створення документів для виплати заробітної плати. Реалізовано формування звітів у державні органи, що значно спрощує діяльність кадрових менеджерів й бухгалтерів, які займаються розрахунком зарплати.

Система працює з усіма формами оплати праці, які використовуються у господарчих організаціях: оклад, погодинна та відрядна, а також їх різноманітні варіації.

Функціональність системи підтримує широкий перелік нарахувань і утримань відповідно до законодавства:

  • Розрахунки по середній заробітній платі – відпускні, лікарняні, оплата за роботу у відрядженні тощо.
  • Розрахунок суми інших нарахувань – суми індексації; доплат за шкідливі умови праці, за роботу в нічний час і вихідний день; фіксованих премій. Гнучке налаштування параметрів, необхідних для розрахунку дозволяє користувачеві самостійно вносити зміни до функцій розрахунку за необхідності.
  • Розрахунок суми утримань – податки (ПДФО, ЄСВ і ВЗ), аліменти, відшкодування виконавчих листів.

Пакет “Кадри і розрахунок заробітної плати” також успішно використовується у організаціях з великою кількістю робітників, оскільки усі основні документи для розрахунку зарплати мають засоби автоматичного заповнення.

Базуючись на облікованій інформації з модулю «Розрахунок заробітної плати» є можливість сформувати наступні звіти: розрахункові листи, платіжні відомості та інше.

Підсумки розрахунків можуть відображатися у вигляді аналітичних звітів, наприклад, у Відомості по видам розрахунків, що може бути гнучко адаптована безпосередньо користувачем.

Формування регламентованої звітності

За результатами обліку доходів, сум нарахованих податків і внесків, формується регламентована звітність: Податковий розрахунок (Додаток 1, Додаток 4, Додаток 5) та відповідні XML файли для завантаження у систему M.E.Doc. Попередньо, у користувача є можливість переглянути сформовані записи по співробітникам і зробити зміни за необхідністю не завантажуючи файли у M.E.Doc.

Реалізовано формування звітності до органів статистики – 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна) та їхніх друкованих форм.

Резерв відпусток

Функціональність дозволяє сформувати забезпечення на виплату відпусток для всіх працівників підприємства, на основі розрахунку середньої зарплати для співробітника, відповідно до вимог Міністерства фінансів до створення цих забезпечень. У цій функціональності реалізовано формування графіку відпусток (з друкованою формою) для усіх працівників підприємства, розрахунок суми забезпечень, формування відповідних проводок у системі.

Ми зробили впровадження
Dynamics 365 Business Central доступним і швидким

Вартість пакетного рішення

1500$

Ліцензія Dynamics 365 Business Central Essential (оплата щомісяця)

14$
з врахуванням знижки 80%

Вартість обраних додатків локалізації Innoware (оплата щомісяця)

4$
зі знижкою 80%

Пакетне рішення включає: вартість ліцензії, налаштування, підтримку та консультації
* ціни вказані без ПДВ

Управління персоналом та розрахунком зп
ще ніколи не було таким легким

Україна, 04116, Київ,
вул. Шолуденка, 3, офіс 204 (БЦ “Кубік”)

На нашому веб-сайті ми використовуємо так звані файли cookie відповідно до пункту 1 статті 12, пункту 6 закону про захист персональних даних.
Детальніше

Грантова підтримка ЄБРР Компенсація 85%
Грантова підтримка ЄБРР
Компенсація 85%
ukUK