Innoware

Пакетне рішення

IW ТОРГІВЛЯ

Усі операції для управління закупівлями, бухгалтерський, та податковий у єдиному рішенні

Функціональність:

Пакет Фінанси+

Якщо діяльність вашої компанії пов’язана з торгівлею, пакет IW Торгівля створений саме для вас і допоможе підвищити ефективність ведення вашого бізнесу.

У будь-який час ви можете легко відстежувати операції, що пов’язані з вашими клієнтами та реагувати на їхні потреби, контролювати свої запаси, планувати закупівлі та постачати товари вчасно. У системі доступні створення пропозицій на продаж/закупівлю, обробка замовлень на продаж/закупівлю та налаштування рахунків для обліку операцій із закупівлі та продажу.
Це дає вам повний контроль над процесом від закупівлі товару до його продажу.

Система виконує автоматичне відстеження та розрахунок собівартості товару, залежно від встановленого методу розрахунку собівартості на картці відповідного товару. Використання списків спеціальних цін для товарів дає можливість визначати ціни та знижки на вищому рівні, що дозволяє відділу продажів розраховувати ціни та керувати ними в режимі реального часу.

Система Business Central* має потужну вбудовану функціональність для створення звітів, яка допоможе вам аналізувати ваші закупівлі та продажі. Пакет Торгівля включає пакет Фінанси+ та функціональність, що детальніше описана нижче.

*Business Central – скорочена назва ERP-cистеми Dynamics 365 Business Central від Microsoft

Опис функціональності

Товари

У системі для кожного окремого товару створюється відповідна Картка товару, яка містить всю інформацію про нього. На Картці товару визначається тип і категорія товару, базова одиниця виміру товару, відображається наявна кількість товару в запасах, зберігається інформація про собівартість та ціну продажу товару, інформація для обліку товару. Також, на Картці товару можна визначити спосіб поповнення товару (закупівля, збірка або виробництво) та інформацію для планування поповнень запасів товару.

За необхідності на Картці товару можна визначити інформацію для відстеження товарів за допомогою серійних номерів або номерів партій.

Окрім базової одиниці виміру, для товару можна визначити альтернативні одиниці виміру та використовувати їх у документах продажу та закупівлі.

Управління та облік запасів

Функціональність системи Business Central передбачає можливість здійснення обліку товарно-матеріальних цінностей за допомогою Акту оприбуткування та Акту списання. Для процесу списання передбачені такі друковані форми, як: Акт списання ТМЦ, Акт списання МБП (МШ-8).

Важливим процесом для обліку товарно-матеріальних цінностей є інвентаризація. Для ведення процесу інвентаризації та відображення її результатів у системі існує Акт інвентаризації. Функціональність системи розраховує очікувану кількість запасів на основі всіх облікованих операцій. Після фізичного підрахунку відповідальна особа має ввести актуальну кількість запасів. Результатом обліку Акту інвентаризації є операції, що відображають різницю між очікуваною та актуальною кількістю запасів. Із Акту інвентаризації є можливість сформувати друковані форми: Інвентаризаційний опис та Акт контрольної перевірки.

Управління цінами та знижками

Окрім фіксованої ціни товару, що визначається на картці товару, функціональність системи дозволяє визначати спеціальні ціни та знижки для товарів, гарантуючи, що ваш прибуток завжди буде оптимальним. Система автоматично розрахує найкращу ціну в документах продажу та закупівлі, залежно від визначених цін і знижок для товарів, що обрані в замовленні.

Спеціальна ціна або знижка для продажу може бути налаштована для певної комбінації клієнта, товару, мінімальної кількості одиниць товару в замовленні, одиниці виміру товару, валюти або дати початку/закінчення спеціальної пропозиції.

Закупівля товарів

Business Central надає комплексну функціональність управління Замовленнями на закупівлю, що зберігає та застосовує повну інформацію про всіх постачальників, цінові угоди, угоди про знижки, домовленості про доставку та отримання.

За допомогою документа “Пропозиція на закупівлю” менеджер із закупівель може порівнювати умови пропозицій та знаходити найкращий варіант закупівлі необхідних товарів.

Менеджери із закупівель також можуть використовувати Загальні замовлення на закупівлю для запису угод із постачальником. За необхідності, для Договору з постачальником менеджер може створити пов’язане Загальне замовлення на закупівлю і визначити в ньому товар, його кількість, ціну та дату доставки. Дане замовлення буде зберігати номер пов’язаного Договору з постачальником.

З Пропозиції на закупівлю та Загального замовлення на закупівлю можна з легкістю створити Замовлення на закупівлю або Рахунок-фактуру, що містять всю попередньо внесену в систему інформацію для подальшої оброки замовлення.

За допомогою Замовлень на закупівлю є модливість фіксувати вартість закупівель і відстежувати кредиторську заборгованість. Замовлення на закупівлю також використовуються для динамічного оновлення рівня запасів, щоб ви могли мінімізувати витрати на запаси та забезпечити краще обслуговування клієнтів.

Для обліку повернення товарів постачальнику, наприклад, через пошкодження, у системі Business Central можна скористатися документом Повернення закупівлі. З цього документу є можливість сформувати друковану форму – Накладна на повернення. А для сторнування операцій можна використовувати Кредит-ноту закупівлі.

Продаж товарів

Функціональність продажів у Business Central націлена на ефективне обслуговування клієнтів компанії та підвищення їх задоволеності від співпраці з вами.

Контакти, потенційні клієнти або існуючі клієнти перед тим, як замовити у вас необхідний товар, можуть попередньо попросити комерційну пропозицію для ознайомлення з умовами продажу та цінами. В системі для таких цілей існує документ “Пропозиція з продажу”. Після погодження з клієнтом цей документ легко перетворюється в активне Замовлення на продаж або Рахунок-фактуру.

Також, в системі існує такий документ, як “Загальне замовлення на продаж”. Воно має такі ж самі функції та властивості як “Загальне замовлення на закупівлю” тільки в процесі продажу.

Замовлення на продаж – це важливий документ в процесі продажів, який створюється для підтвердження виконання продажу визначених товарів на певних умовах оплати та доставки. За допомогою цього документу в системі відслідковується дебіторська заборгованість та відображається реалізація запасів.

Для обліку повернення товарів від клієнта, в системі Business Central існує такий документ, як “Повернення продажу”. А для сторнування операцій можна використовувати Кредит-ноту продажу.

Для процесу продажів передбачені такі друковані форми, як: Рахунок-фактура та Видаткова накладна.

Управління складами

У системі Business Central можна налаштувати необхідну для вас кількість складів. Склади – це місцезнаходження, де можуть зберігатися товари, куди вони можуть доставлятися або звідки вони можуть відвантажуватися. Управління складами дозволяє відстежувати товар та його кількість за складами. У будь-якому документі продажу або закупівлі завжди є можливість переглянути наявну кількість визначеного товару на певному складі та визначити склад куди або звідки має постачатися товар із замовлення.

Переміщення товарів між складами

Функціональність системи дозволяє відображати переміщення товарів між складами. Цей процес здійснюється за допомогою “Замовлення на переміщення”, яке містить всю інформацію, необхідну для фізичного переміщення товарів із одного складу на інший. Із “Замовлення на переміщення” також є можливість сформувати друковану форму “Накладна-вимога на переміщення” (М 11).

Товари-замінники

Якщо товар, який ви плануєте продати, недоступний через брак запасів або час доставки занадто довгий, тоді ви можете продати товар-замінник замість цього товару. Товари-замінники налаштовуються для кожного товару окремо. Це налаштування включає в себе визначення номера товару та номера товару-замінника, і, за необхідності, умови заміни. Далі налаштовані товари-замінники можна використовувати в замовленнях на продаж та закупівлю, підтягнувши їх замість попередньо визначених товарів.

Товарні витрати

Функціональність товарних витрат використовується для обліку додаткових витрат, що пов’язані з закупівлею або продажом товару. До таких витрат можна віднести витрати на перевезення, завантаження та розвантаження товарів, митний збір, страхування тощо.

Коли йдеться про закупівлю запасів, такі додаткові витрати повинні бути включені в собівартість придбаних запасів і, як наслідок, вартість продажу товарів. Додаткові витрати на продаж не пов’язані із собівартістю запасів. Але такі витрати можуть бути враховані як додаткові послуги з продажу, наприклад, доставка товарів, і, як наслідок, збільшувати дебіторську заборгованість клієнта.

Збірка

Щоб підтримати компанії, які постачають товари своїм клієнтам, поєднуючи компоненти в простих процесах без залучення виробничої функціональності, Business Central включає функціональність збірки товарів, яка інтегруються з такими процесами, як продажі, планування, резервування та зберігання.

Товар, що збирається, в системі визначається як типовий товар, який має відповідну картку товару. Його відмінність полягає у необхідності створення специфікації на збірку для цього товару.

Процес відображення збірки товарів відбувається за допомогою Замовлення на збірку. Замовлення на збірку відрізняються від інших видів замовлення тим, що воно передбачає як випуск продукції, так і споживання компонентів під час його обліку.

Замовлення на збірку може створюватися автоматично, як тільки буде створено замовлення на продаж для відповідного товару, таким чином такі товари не зберігаються на складі, а збираються тільки під Замовлення на продаж. Також, “Замовлення на збірку” можуть створюватися вручну, щоб відповідні зібрані товари зберігалися на складі, а їх продаж відбувався з наявної кількості запасів. Політика створення “Замовлень на збірку” визначається на Картці відповідного товару.

Ми зробили впровадження
Dynamics 365 Business Central доступним і швидким

Вартість пакетного рішення

1900$

Ліцензія Dynamics 365 Business Central Essential (оплата щомісяця)

14$
з врахуванням знижки 80%

Вартість обраних додатків локалізації Innoware (оплата щомісяця)

6$
зі знижкою 80%

Пакетне рішення включає: вартість ліцензії, налаштування, підтримку та консультації
* ціни вказані без ПДВ

Управління закупівлями та фінансовими операціями
ще ніколи не було таким легким

Україна, 04116, Київ,
вул. Шолуденка, 3, офіс 204 (БЦ “Кубік”)

На нашому веб-сайті ми використовуємо так звані файли cookie відповідно до пункту 1 статті 12, пункту 6 закону про захист персональних даних.
Детальніше

Грантова підтримка ЄБРР Компенсація 85%
Грантова підтримка ЄБРР
Компенсація 85%
ukUK