Innoware

Пакетне рішення

IW ФІНАНСИ

Організуйте паралельне ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку і формуйте звітність за МСФЗ у єдиній системі

Функціональність пакету Фінанси

Функціональність пакету Фінанси+

Основний пакет Business Central* для малого бізнесу – це пакет IW Фінанси.

Він дозволяє інтегрувати Головну книгу з усіма операціями і забезпечує фінансовий менеджмент, синхронізацію банківських операцій, облік операцій у різних валютах, відповідність між записами аналітичних і синтетичних рахунків.

Пакет IW Фінанси має два варіанти:
стандартний пакет IW Фінанси та розширений пакет IW Фінанси+.

IW Фінанси+ створений для компаній, що є платниками ПДВ.
Він містить всю функціональність стандартного пакету Фінанси, а також функціональність, пов’язану з ПДВ, основними засобами та бюджетами ГК.

Представлена функціональність системи забезпечує паралельне ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку і формування звітності за МСФЗ, відповідно до П (С) БО України та відповідно до управлінських політик компанії.

*Business Central – скорочена назва ERP-cистеми Dynamics 365 Business Central від Microsoft

Опис функціональності

План рахунків

У Business Central для малого бізнесу ви маєте налаштований план рахунків відповідно до стандартів бухгалтерського обліку в Україні. План рахунків є основою для системи ведення фінансових даних компанії. За допомогою плану рахунків можна:

  • відслідковувати баланс по кредиту, дебету рахунку або його загальний баланс на конкретну дату
  • переглядати всі операції, обліковані по обраному рахунку.

Головна книга, кореспонденція ГК і фінансові журнали

У Головній книзі (ГК) зберігаються фінансові дані компанії: усі обліковані операції та інформація про рахунки, яка необхідна для формування регламентованої звітності.

Business Central для малого бізнесу має функціональність кореспонденції ГК, яка робить перегляд операцій звичним для українських бухгалтерів за допомогою подвійного запису (дебет, кредит, сума).

Фінансові журнали використовуються для обліку фінансових операцій безпосередньо на рахунках Головної книги та інших рахунках, а саме: рахунки банку, клієнтів, постачальників і співробітників.

Валюти, курси валют

У Business Central можна налаштовувати необхідну кількість валют для ведення вашого бізнесу. І здійснювати такі операції як продаж або закупівля у відповідній валюті. Функціональність системи забезпечує коректність усіх розрахунків відповідно до визначених курсів валют.

Наше рішення пропонує інтеграцію з Національним банком України, що дозволяє щодня завантажувати курси валют з сайту НБУ.

Аналітики

Аналітики – це параметри, які класифікують операції, щоб їх можна було відстежувати та використовувати для аналізу. Наприклад, фінансовий менеджер вашої компанії може проаналізувати витрати для кожного відділу. Замість того, щоб створювати окремі рахунки Головної книги для кожного відділу, він може створити аналітику, яка називається «Відділ», та додати для неї значення, які відповідають наявним відділам компанії, наприклад, «Відділ продажів» та «Адміністрація». Далі значення даної аналітики визначаються на відповідних документах та/або рядках фінансових журналів перед обліком. Таким чином, обліковані операції будуть містити відповідне значення аналітики «Відділ» і фінансовий менеджер матиме змогу здійснити необхідний аналіз.

На основі аналітик ви можете відстежувати свою діяльність у вигляді звітів в режимі реального часу за важливими для вас параметрами.

Звітність

Рішення Business Central для малого бізнесу містить регламентовану звітність,а саме: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Також доступна бухгалтерська звітність: аналіз рахунку, обігові відомості, аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.

Операції з дебіторами

Business Central для малого бізнесу забезпечує можливість створення договорів з клієнтами та їх використання у необхідних операціях через всю функціональність системи. А також передбачене створення Актів звіряння взаєморозрахунків з клієнтом.

Операції з кредиторами

Business Central для малого бізнесу забезпечує розширену функціональність для створення договорів із постачальниками та їх використання у необхідних операціях через всю функціональність системи. А також створення Актів звіряння взаєморозрахунків із постачальником.

Для ведення обліку розрахунків із підзвітними особами в системі передбачені: список підзвітних осіб, список корпоративних карт і авансові звіти. Для авансових звітів передбачена можливість формування друкованої форми “Звіт про використання коштів”, виданих на відрядження або під звіт.

Банківські операції

За допомогою карток банківських рахунків у системі, які створюються до кожного вашого банківського рахунка, ви з легкістю можете відстежувати банківські транзакції в системі. Також, в системі є функціональність банківської вивірки, яку необхідно проводити для того, щоб переконатися, що фінансові записи компанії вірні. Вивірка здійснюється через порівняння та зіставлення записів на внутрішніх банківських рахунках системи із банківськими транзакціями у вашому банку.

Business Central надає можливість використовувати електронні банківські послуги для імпорту банківських виписок та експорту платежів. В рамках пакету ми пропонуємо налаштування двох банківських виписок під визначені вами банки.

Закриття періоду

Функціональність системи забезпечує розрахунок валютних курсових різниць і формування фінансових результатів відповідно до вимог законодавства України.

IW ФІНАНСИ+

Облік ПДВ

ПДВ функціональність Business Central для малого бізнесу забезпечує можливість обліку ПДВ під час закупівлі та продажу і повністю відповідає чинному законодавству України.

Дана функціональність передбачає: створення податкових накладних і Додатку 2 до податкових накладних для продажу та закупівлі вручну, автоматичне створення податкових накладних продажу за правилом першої події, застосування податкових накладних до вихідних документів від постачальника, інтеграцію з «М.Е.doc» (імпорт/експорт податкових накладних та Додатку 2 до податкових накладних), створення реєстру виданих та отриманих накладних з ПДВ та податкової декларації з ПДВ, закриття ПДВ періодів.

Основні засоби

Business Central для малого бізнесу забезпечує ведення обліку основних засобів (ОЗ) відповідно до чинних норм бухгалтерського та податкового обліку України.

Функціональність ведення основних засобів включає: картки ОЗ для кожного основного засобу компанії, в яких зберігається вся необхідна інформація для обліку, створення акту введення ОЗ в експлуатацію, акти переміщення ОЗ, що дозволяє змінити місце розташування основного засобу та відповідальну особу, нарахування амортизації, можливість відображення модернізації (поточний, капітальний ремонти) та списання основних засобів.

Також функціональність передбачає формування таких друкованих форм, як: Акт приймання-передачі ОЗ (ОЗ-1), Акт списання ОЗ (ОЗ-3), Інвентаризаційний опис (ІНВ-1).

Бюджети ГК

Функціональність Бюджетів ГК забезпечує порівняння між фактичними сумами та сумами, передбаченими у бюджеті із застосуванням комбінації: рахунків ГК, періодів і визначених аналітик.

Бюджет – це огляд запланованих витрат і доходів. Це важливий інструмент для компаній, що використовується у бізнес-аналітиці для порівняння фактичної фінансової діяльності бізнесу з прогнозом.

У системі можна створювати кілька бюджетів для одного періоду, копіювати бюджети з попередніх періодів, експортувати та імпортувати бюджети з Excel.

Ми зробили впровадження
Dynamics 365 Business Central доступним і швидким

Вартість пакетного рішення

1200$

Ліцензія Dynamics 365 Business Central Essential (оплата щомісяця)

14$
з врахуванням знижки 80%

Вартість обраних додатків локалізації Innoware (оплата щомісяця)

3$
зі знижкою 80%

Пакетне рішення включає: вартість ліцензії, налаштування, підтримку та консультації
* ціни вказані без ПДВ

Вартість пакетного рішення

1600$

Ліцензія Dynamics 365 Business Central Essential (оплата щомісяця)

14$
з врахуванням знижки 80%

Вартість обраних додатків локалізації Innoware (оплата щомісяця)

6$
зі знижкою 80%

Пакетне рішення включає: вартість ліцензії, налаштування, підтримку та консультації
* ціни вказані без ПДВ

Управління фінансовими операціями
ще ніколи не було таким легким

Україна, 04116, Київ,
вул. Шолуденка, 3, офіс 204 (БЦ “Кубік”)

На нашому веб-сайті ми використовуємо так звані файли cookie відповідно до пункту 1 статті 12, пункту 6 закону про захист персональних даних.
Детальніше

Грантова підтримка ЄБРР Компенсація 85%
Грантова підтримка ЄБРР
Компенсація 85%
ukUK